websikehealthcheck

Adásvételi-, ajándékozási- és bérleti szerződés

Adásvételi szerződés

Előleg vagy Foglaló?

Előleg: az előlegként átadott összegnek biztosítéki, szankciós jellege nincs, adásvételi szerződés bármely okból törétnő meghíúsulása esetén visszajár! Az előleg a vételár része és bármikor át lehet adni az eladónak, függetlenül attól, hogy a felek a szerződést írásban megkötötték-e már.

Foglaló: a kötelezettségvállalás jele egy szankciós erővel bíró biztosíték. Mint minden pénzátadásnál itt is szükség van írásos dokumentációra. A szerződésből egyértelműen ki kell tűnnie, hogy milen rendeltetéssel került átadásra a pénz.

Az új Ptk. szerint már a szerződés aláírásától eltérő időpontban akár a  teljesítési dátum napjáig bezárólag is át lehet adni a foglalót.

A szerződés meghiúsulásáért felelős személy anyagilag köteles kárpótolni a másik felet. A bírói gyakorlat egységes abban, hogy általában az ellenszolgáltatás azaz a vételár 10 %-a körüli összeget tekinti elfogadhatónak.

Tulajdonjog fenntartás vagy Függőben tartás?

Közös jellemzője mindkét jogintézménynek, hogy megvédje a vevőt attól, hogy az ingatlanra a Vevő tulajdonjogának bejegyzése előtt más valaki tulajdonjogot szerezhessen. Az eladót pedig védi, hogy a teljes vételár kifizetése előtt lemondjon tulajdonjogáról.

Tulajdonjog fenntartás lényege, hogy ha az ingatlan adásvételi szerződés aláírásakor a teljes vételár kifizetése nem történik meg az eladó a szerződésben a tulajdonjogát a teljes vételár kifizetéséig fenntarthatja. Ebben az esetben a földhivatalhoz benyújtandó kérelemben nem a tulajdonjog bejegyzését kell kérni, hanem azt, hogy a földhivatal a tulajdonjog fenntartással történő eladás tényét jegyezze fel.
Függőben tartás lényege, hogy a vevő tulajdonjog bejegyzési igénye széljegyzésre kerül a tulajdoni lapon és egyben kérjük a földhivatalt, hogy a bejegyzési kérelmet tartsa függőben 6 hónapig, vagy a bejegyzési engedély benyújtásáig. Előnye, hogy a függőben tartott széljegy tart,az ingatlan nem terhelhető meg miután a függőben tartás rákerült.

Haszonélvezeti jog, özvegyi jog

Akinek haszonélvezeti joga áll fenn egy ingatlanon, az az adott ingatlant a birtokában tarthatja, használhatja és hasznait szedheti. A haszonélvezeti jog fennállása alatt a tulajdonos a birtoklás, a használat és a hasznok szedésének jogát csak annyiban gyakorolhatja, amennyiben a haszonélvező e jogokkal nem él személyesen.

Az özvegyi jog a haszonélvezeti jog speciális fajtája, tartalmában megegyzik a haszonélvezeti joggal, ugyanakkor lényeges különbség, hogy annak alapítására a házastárs halálakor, öröklés során kerül sor.

Ajándékozás 

A Polgári Törvénykönyv az ajándékozási szerződést a vagyonátruházó ügyletek között szabályozza, így kijelenthető, hogy a Ptk. az ajándékozást a szerződések körében kezeli. Az ajándékozási szerződés szerint az ajándékozó a saját vagyona terhére ingyenes vagyoni előnyt nyújt a megajándékozott számára. Az ajándék lehet ingóság és ingatlan, vagy vagyoni értékű jog is.

Az ajándékozási szerződést nem kötelező írásba foglalni, kivéve ingatlan ajándékozása esetén. Ingatlan ajándékozását ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba kell foglalnia, ami a földhivatali bejegyzéshez szükséges. Továbbá megjegyezendő, hogy nagyobb értékű ajándék esetén is érdemes az ajándékozás tényét ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglalnia.

Ingatlan ajándékozásánál a szerződésnek tartalmaznia kell az ingatlan értékét, helyrajzi számát, ingóság esetén pedig kell az adott ingóság beazonosításához szükséges adat (pl.: alvázszám, számlaszám, stb.).

Az egyenesági rokonok között az ajándékozás illetékmentes, legyen szó akár ingatlanokról, akár pénz ajándékról, akár egyéb ingóságokról. Ugyanakkor fontos kiemelni, hogy a kör tovább bővült, mostantól a házastársak közötti ajándékozás is illetékmentes lett.

Bérleti szerződés

Bérleti szerződés alapján a bérbeadó köteles a dolgot időlegesen a bérlő használatába adni, a bérlő pedig bért – a szerződésben meghatározott összegben és időpontban – köteles fizetni.
Elsődleges szempont természetesen egy megbízható, minden kritériumunknak megfelelő bérlő kiválasztása. Továbbá megfelelő bérleti szerződés, amelynek során figyelmet kell fordítani a szerződés megfelelő tartalmára, valamint lényeges melléklete a szerződésnek az ún. kiköltözési nyilatkozat is.
A szerződésben érdemes – teljesség igénye nélkül – rögzíteni a kárfelelősség megoszlására vonatkozó szabályokat, bérlet kezdő időpontját és időtartamát, bérleti díj összegét, megfizetésének módját és határidejét. A bérleti díj mellette fontos tisztázni a rezsiköltség, közös költség ès egyéb költség viselését, kisállat tartásának az engedélyezèst esetleges tiltását, felmondást, óvadék – amely kauciókènt ismert – mèrtèkèt.
Továbbá a szerződés mellékleteként érdemes birtokbaadási jegyzőkönyvet kèszíteni.
Mai világban számos ingyenes bèrleti szerződés minta letölthető, de ezek használata nem ajánlott számos minta hiányos, elavult!
Ezen okiratokat célszerűbb egy ügyvéddel elkészítetni, mivel egy későbbi költséges és hosszadalmas pereskedést ezáltal elkerülhető!

Keresse bizalommal Irodánkat bármilyen szerződés megkötése, véleményezèse megszüntetése esetén!

Konkrét ügy vállalásának feltételeivel kapcsolatos részletes tájékoztatás érdekében pedig kérem, hogy forduljon az Irodához bizalommal az alábbi űrlap segítségével!

Az Ügyvédi Iroda honlapjának megtekintését követően remélem Önt is Ügyfeleink között köszönthetem majd, és hozzájárulhatok vállalkozásának sikeréhez, vagy esetleges adójogi vitájának hatékony lezárásához.

Írjon nekünk üzenetet!