websikehealthcheck

Adóellenőrzés, Elévülés

Irodánk az adójog teljes területét lefedve nyújt komplex szolgáltatást magánszemélyek és cégek részére egyaránt. Széleskörű tapasztalattal rendelkezünk az adójogban, amelyet az adóhivatali és ügyvédi pályán eltöltött éveknek köszönhetően.

Jogkövetési vizsgálat 

Jogkövetési vizsgálat új típusú vizsgálat, aminél nagyon fontos kiemelni, hogy ez egy gyors vizsgálat, az adóellenőrzéssel szemben. A jogkövetési vizsgálatnál nincs idő késlekedésre, hosszas gondolkodásra, egyeztetésekre. Ezért olyan szakértőre érdemes bíznia az ügyet, aki ismeri az ellenőrzés menetét és a NAV gondolkodását és ismeri a joggyakorlatot.

 Adóellenőrzés

Adóellenőrzés során a revízió a magánszemélyek és a gazdasági társaságok által beadott bevallások valódiságát illetve azokban foglalt bizonylatok eredetiségét, és az azokkal alátámasztott gazdasági esemény megtörténtét és számviteli törvénynek megfelelőségét ellenőrzi.

 

  Adószámtörlés

Milyen okból törli a NAV az adószámát a cégnek?

  • székhelyen nem található
  • sikertelen kézbesítés
  • fiktív székhely
  • nincs ügyvezető
  • fiktív ügyvezető
  • bevallások elmulasztása
  • székhelyszolgáltató nem megfelelő, azaz  a székhelyszolgáltató nem szerepel a székhelyszolgáltatók nyilvántartásában.

Ha jogerőssé válik a törlésről szóló határozat, akkor az adóhatóság a vállalkozás megszűnését kezdeményezi. A törlést elrendelő határozat véglegessé válásának időpontjától értesíti a cégbíróságot és ezzel kezdetét veszi a kényszertörlési eljárás.

 

Elévülés

Az elévülés az adójogban:

  • adómegállapításhoz való jog
  • adó végrehajtásához való jog elévülését különböztetünk meg.

Az adó megállapításához való jog  annak a naptári évnek az utolsó napjától számított öt év elteltével évül el, amelyben az adóról bevallást, adatbejelentést, bejelentést kellett volna tenni, illetve bevallás, adatbejelentés, bejelentés hiányában az adót meg kellett volna fizetni.

 A költségvetési támogatás igényléséhez, a túlfizetés visszaigényléséhez való jog – jogszabály másként nem rendeli – annak a naptári évnek az utolsó napjától számított öt év elteltével évül el, amelyben az annak igényléséhez való jog megnyílt.

Az elévülés nyugvásának megszakadásának polgári jogi fogalma az adójogi elévülés esetén is irányadó. Az elévülés nyugvása esetén annak időtartama az elévülési időbe nem számít bele, de a nyugvást követően az elévülés folytatódik. Az elévülés megszakadásánál az elévülési idő újrakezdődik.

Az adó végrehajtásához való jog – tartozás –  és meghatározott cselekmény végrehajtásához való jog az esedékesség naptári évének az utolsó napjától számított 4 év elteltével évül el. Ha az adóhatóság végrehajtási cselekményt foganatosított, az elévülés 6 hónappal meghosszabbodik.

Ha az adó végrehajtásához való jog elévült, a tartozást terhelő késedelmi pótlékot is elévültnek kell tekinteni.

Nyugszik a adó végrehajtásához való jog elévülése a végrehajtási eljárás felfüggesztésének, szünetelésének egyes eseteiben, az adós vagyonának egészére elrendelt bűnügyi zárlatnak, továbbá törvényben biztosított fizetési kedvezménynek vagy feltételhez kötött adómentességnek az időtartama alatt

Az adó végrehajtásához való jog elévülése az Art. szerint az adómegállapításhoz való jog elévülésének meghosszabbodását eredményező bűncselekmények miatt indult büntetőeljárás esetében a büntetőeljárás kezdő időpontjától a büntetőeljárásnak a bíróság jogerős ügydöntő határozatával vagy véglegessé vált nem ügydöntő végzésével történő befejezéséig, vagy az ügyészség vagy a nyomozó hatóság további jogorvoslattal nem támadható eljárást megszüntető határozata meghozataláig nyugszik.

 

Cégátvilágítás

Irodánk ismeri az adóhivatal gondolkodását hosszú évek adóhivatali munkája áll mögöttünk az egyik oldalról, ügyvédi tevékenység és könyvelői, adótanácsadói szolgáltatás a másikon, valamint számos, különböző típusú adóügy sikeres végig vitele. Jelen szolgáltatásunk során jogi, adózási és könyvelési szempontból áttekintjük ügyfeleink szerződéses és egyéb üzleti dokumentációját, könyvelését elsősorban annak érdekében, hogy azok egy esetleges adóhatósági ellenőrzés során is „NAV biztosak” legyenek.

A fentiekre tekintettel ne a könyvelőre bízza a képviseletet, forduljon adójogban jártas ügyvédhez, adótanácsadóhoz!

Az Ügyvédi Iroda honlapjának megtekintését követően remélem Önt is Ügyfeleink között köszönthetem majd, és hozzájárulhatok vállalkozásának sikeréhez, vagy esetleges adójogi vitájának hatékony lezárásához. Kérem, hogy forduljon az Irodához bizalommal az alábbi űrlap segítségével!

Írjon nekünk üzenetet!