websikehealthcheck

Cégalapítás, cégmódosítás

Cégeljárás

 A különböző cégeljárások költségeit és az eljárások menetét az alábbiakban olvashatja.

Egyszerűsített cégbejegyzés Kft., Bt., Zrt. esetén:

Kft. és Bt. egyszerűsített eljárásban való cégbejegyzése illetékmentes

Illeték Zrt. esetén: 50.000,-Ft
Az egyszerűsített cégbejegyzés esetén közzététel nem kötelező!

Normál cégbejegyzés Bt. esetén:

– illeték: 100.000,-Ft
– közzétételi költségtérítés: 5.000,-Ft

Normál cégbejegyzés Kft. esetén:

– illeték: 100.000,-Ft
– közzétételi költségtérítés: 5.000,-Ft

Normál cégbejegyzés Zrt. esetén:

– illeték: 100.000,-Ft
– közzétételi költségtérítés: 5.000,-Ft

Változásbejegyzés az egyes cégformák esetén:

– illeték, alap változásbejegyzési eljárásban (Kft., Bt., Zrt.): 15.000,-Ft
– illeték a Bt., Kft., Zrt. vagyonában bekövetkező változás esetén: 15.000,-Ft
– illeték átalakulás esetén (Kft., Bt., Zrt., Nyrt.): 50.000,-Ft
– közzétételi költségtérítés: 3.000,-Ft

A Ctv. hatályos szabályai szerint már nem előírás bankszámla nyitása, azon a törzstőke befizetése. A cégbejegyzést követő 8 napon belül viszont a cég köteles a bankszámlaszámot nyitni és a törzstőke meghatározott hányadát arra befizetni. A NAV, KSH, Önkormányzati Adóosztályra is be kell jelenteni új cégét valamint a gazdasági társaság tevékenységétől függően a hatósági és működése engedélyek bejelentések elvégzése.

Az ügyvédi munkadíjról az Ügyfél kérésére már az új társaság nevére állítjuk ki a számlát, amelyet elszámolhat költségként. Az illetékek, közzétételi költségtérítések esetén pedig felvilágosítást adunk, hogyan lehet ezeket a költségeket könyvelésileg már az új társaság főkönyvében szerepeltetni.

Konkrét ügy vállalásának feltételeivel kapcsolatos részletes tájékoztatás érdekében és az ügyvédi munkadíj összege végett pedig kérem, hogy forduljon az Irodához bizalommal az alábbi űrlap segítségével!

 

Kényszertörlési Eljárás

Mi is a kènyszertörlès

A cégbíróság kényszertörlési eljárás megindítását rendeli el, ha:

– a céget megszűntnek nyilvánítja,

– a cég a végelszámolást három éven belül nem fejezte be és törlése iránt kérelmet nem terjesztett elő,

– a cég jogutód nélküli megszűnését előidéző ok következett be, és végelszámolási eljárás lefolytatásának nincs helye.

Kényszertörlési eljárás azonban nem rendelhető el, ha a cég fizetésképtelen, vagy a bíróság, ügyészség vagy nyomozóhatóság értesíti a cégbíróságot, hogy a céggel szemben büntetőjogi intézkedés merülhet fel.A kényszertörlési eljárás egy cégbíróság által elrendelt eljárás, amely egy cèg végső megszüntetését jelenti.

A kényszertörlési eljárás következményei:

A cég nem folytathat semmilyen gazdasági tevékenységet, nem dönthet a működéséről! Nem mehet szembe az eljárás során a cégbíróság által hozott döntésekkel. Nem lehet átalakítani a céget, mivel ez nem egy önkéntes megszűnési forma, így az eljárás megszüntetéséről sem dönthet!

A tagok számára a társaságban lévő vagyont kiadják, ami így a tag számára bevételt jelent, amit adófizetési kötelezettség terhel. Ha a társaságnak van vagyona és követelést is bejelentenek, úgy felszámolási eljárássá alakul át a kényszertörlés.

Ha a társaság törölt adószámmal szűnik meg, abban az esetben a vezető tisztségviselőt és a tagokat is eltiltják a további ügyvezetéstől és 50%-ot elérő cégtulajdonlástól. Ez pedig későbbiekben komoly problémát okoz ha másik társaságot szeretnénk alapítani!

Vajon a kènyszertörlès visszafordítható?

A helyes válasz az, hogy IGEN, ha időben LÈP!

A kényszertörlési eljárás kezdő időpontjától számított jogvesztő határidőn belül kérheti a társaság a cégbíróságtól annak engedélyezését, hogy üzletszerű gazdasági tevékenységet folytathasson, tekintettel arra, hogy a kényszertörlési eljárás megszüntetése iránti kérelmet kíván benyújtani a kényszertörlési eljárás kezdő időpontjától számított kilencvenedik napig.

A kényszertörlések száma az utóbbi időszakban igen megugrott, ugyanakkor Irodánk elmondhatja, hogy számos töröltnek gondolt társaságot sikerült az “élők sorába” visszahoznia!

Amennyiben cégénél is a kényszertörlési eljárást elrendelték, akkor egyeztessen időpontot elérhetőségeinken, hogy időben segíteni tudjunk!

Az Ügyvédi Iroda honlapjának megtekintését követően remélem Önt is Ügyfeleink között köszönthetem majd, és hozzájárulhatok vállalkozásának sikeréhez, vagy esetleges adójogi vitájának hatékony lezárásához.

Írjon nekünk üzenetet!